Adwokat rozwód Lublin

Rozwód to, jak wykazują badania, druga, najbardziej stresująca po śmierci współmałżonka, sytuacja w życiu. Niezależnie od tego, czy mąż i żona rozstają się w ugodowej atmosferze, czy towarzyszą temu wzajemne pretensje – warto postawić na pomoc doświadczonego adwokata w tym trudnym czasie. Klientom, którzy występują o rozwód, adwokat Agata Skwarcz oferuje kompleksową pomoc popartą wiedzą i udokumentowanym doświadczeniem.

W mojej kancelarii adwokackiej zapewniam nie tylko przygotowanie niezbędnych dokumentów, ale również reprezentowanie Klienta w trakcie postępowania rozwodowego, indywidualne podejście do sprawy oraz pełne zrozumienie. Dokładam wszelkich starań, by proces zakończył się satysfakcjonującym orzeczeniem, w możliwie najkrótszym czasie. W kancelarii adwokackiej Agaty Skwarcz zajmujemy się reprezentowaniem naszych Klientów w trakcie rozwodów w sądach okręgowych w Lublinie i Zamościu.

Pomoc w przygotowaniu do rozwodu – adwokat w Lublinie

Podjęcie decyzji o rozwodzie wynika bardzo często z kwestii nie tylko uczuciowych. Pomiędzy małżonkami istnieją powiązania ekonomiczne (wspólny majątek, kredyty), które małżonkowie rozważają zanim zdecydują o rozwodzie. Na tym etapie wskazana jest pomoc adwokata, który nakreśli szerszy aspekt rozwodu, uwzględniając sytuację rodzinna i majątkową. Często na tym etapie okazuje się, że moi klienci nie podejmują ostatecznej decyzji o rozwodzie, ale korzystają z innych możliwości, jak np. separacja (której skutki, zbliżone do rozwodu, są prawnie odwracalne) czy rozdzielność majątkowa, także z datą wsteczną.

Jeśli decyzja o rozwodzie jest ostateczna dokumentem, który należy złożyć w sądzie, aby zainicjować proces jest pozew o rozwód. W jego treści trzeba zawrzeć szereg informacji, m.in. dane małżonków, żądania – w tym dotyczące opieki nad dziećmi i ewentualnych alimentów – a także wskazać przyczynę rozpadu pożycia małżeńskiego. Dodatkowo do pozwu należy dołączyć odpis aktu małżeństwa oraz inne dokumenty. Wypełnienie wszystkich formalnych wymogów ma to istotne znaczenie, że nie opóźnia procesu, jak późniejsze uzupełnianie stanowiska czy dosyłanie dokumentów. Klarowne zakreślenie obszaru spornego i niespornego już w pierwszym piśmie pozwala sądowi na zaplanowanie i sprawne prowadzenie procesu. W sytuacji gdy małżonkowie są w stanie się porozumieć i przedstawić sądowi zgodne stanowisko już na samym początku postępowania mogą liczyć na szybkie rozstrzygnięcie.

Przebieg rozwodu

Kiedy rozpoczyna się postępowanie w sprawie o rozwód, sąd podejmuje takie kroki jak ustalenie okoliczności rozwodu, rozwiązanie kwestii opieki nad dziećmi czy wskazanie osoby winnej rozpadu pożycia. Są to najistotniejsze elementy procesu, dlatego warto skorzystać z usług adwokata, który zadba o prawidłowy przebieg postępowania dowodowego, począwszy od wnikliwego i skrupulatnego przesłuchania stron, poprzez przesłuchanie świadków, zgromadzenie zestawienie istotnych dokumentów, aż do analizy sporządzanych w sprawie opinii (np. psychologicznych i pedagogicznych). W mojej kancelarii adwokackiej oferuję kompleksową pomoc w przeprowadzeniu rozwodu w sądach okręgowych w Lublinie i Zamościu.

Wsparcie adwokata podczas rozwodu

Dzięki bogatemu doświadczeniu adwokat Agata Skwarcz z powodzeniem zajmuje się rozwodami oraz doradztwem z zakresu prawa rodzinnego, uzyskując możliwie najkorzystniejsze orzeczenia. Przygotowujemy niezbędną dokumentację i składamy ją w odpowiednim sądzie okręgowym, reprezentujemy Klientów w trakcie postępowania, a także proponujemy wsparcie w zakresie wskazania materiału dowodowego. Ponadto pomagamy w uzyskaniu alimentów i ustaleniu opieki i kontaktów z małoletnimi dziećmi.

Na czas trwania procesu wnioskujemy o udzielenie stosownych zabezpieczeń – co do alimentów, miejsca zamieszkania dziecka, kontaktów, tak by na czas trwania procesu o rozwód, niekiedy bardzo czasochłonnego, strony miały uregulowane kwestie sporne i mogły funkcjonować w oparciu o orzeczenia tymczasowe – postanowienia o zabezpieczeniu na czas trwania postępowania.