Kancelaria adwokacka


Dla pracowników kancelarii adwokackiej adwokat Agaty Skwarcz rzetelność i profesjonalizm są podstawą prowadzenia wszystkich spraw. Adwokat Agata Skwarcz to absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS. Jej praktyka zawodowa skupiona jest na obronie w postępowaniu karnym oraz reprezentowaniu interesów stron w postępowaniach cywilnych. Kancelaria prawna adwokat Agaty Skwarcz w Lublinie oferuje kompleksową obsługę z zakresu spraw karnych (wykonawczych, karnoskarbowych i wykroczeń) a także cywilnych, rodzinnych (rozwodów i separacji) oraz prawa pracy. Każdy klient jest traktowany indywidualnie – w zależności od rodzaju sprawy, potrzeb i oczekiwanych efektów pomocy adwokackiej.

Kancelaria odszkodowawcza


Kancelaria adwokat Agaty Skwarcz specjalizuje się również w skutecznym przeprowadzaniu postępowań odszkodowawczych. Wszyscy klienci mogą liczyć na pełne zrozumienie i profesjonalne podejście do każdej sprawy. Zapraszamy do odwiedzenia kancelarii odszkodowawczej w Lublinie, jak również jej filii w Opolu Lubelskim.

Adwokat Agata Skwarcz

Zostałam wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie uchwałą z dn. 29 maja 2013 r. po odbyciu aplikacji adwokackiej i uzyskaniu pozytywnego wyniku z państwowego egzaminu adwokackiego. Jestem absolwentką Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Wydziału Prawa i Administracji, kierunek – prawo.

W obszarze moich zawodowych zainteresowań pozostaje od czasów studiów szeroko ujmowane prawo karne, w tym karne wykonawcze, karnoskarbowe i prawo wykroczeń, a także prawo medyczne. Pracę magisterską napisałam pod kierunkiem prof. M. Mozgawy, a jej tematem było przestępstwo zabiegu medycznego bez zgody pacjenta.

Moja dotychczasowa praktyka zawodowa skupiona była na obronie w postępowaniu karnym oraz reprezentowaniu interesów stron w postępowaniach cywilnych.

apl. adw. Karolina Pańszczyk

apl. adw. Karolina Pańszczyk

W czerwcu 2018 roku ukończyłam studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. We wrześniu 2018 roku uzyskałam pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką, zaś od stycznia 2019 roku odbywam szkolenie zawodowe przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie. Swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywałam w Sądzie Okręgowym w Warszawie, Towarzystwie Ubezpieczeniowym TUiR Warta S.A. i w Kancelarii Adwokat Agaty Skwarcz, z którą związana jestem od 2016 roku.