Prawo medyczne - Kancelaria adwokacka Lublin

W ramach świadczonych usług oferuję także pomoc w zakresie prawa medycznego. Obszar działalności adwokata zakreślony tą dziedziną obejmuje pomoc i reprezentowanie interesów klienta w sprawach zaistniałych na polu medycyny, a których konsekwencje są daleko idące. Posiadam doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego, których przedmiotem jest błąd w sztuce bądź zabieg medyczny bez zgody pacjenta. W tych sprawach reprezentuję zarówno podmioty udzielające świadczeń medycznych (lekarzy, lekarzy dentystów, zakłady opieki zdrowotnej), jak i pacjentów. Skutkiem ustalenia odpowiedzialności w powyższych kwestiach jest odpowiedzialność odszkodowawcza – oferuję prowadzenie spraw cywilnych o odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę, a także pomoc w konstruowaniu roszczeń i weryfikowaniu opinii biegłych przedkładanych w sprawach sądowych.

Uzyskamy dla was odszkodowanie za błąd medyczny - Kancelaria adwokacka Lublin

Prowadzę także sprawy, których przedmiotem jest dochodzenie odszkodowań za naruszenie praw pacjenta wynikających z norm prawa – prawa do intymności i godności, do poszanowania życia rodzinnego, do informacji, do poufności informacji związanych ze stanem zdrowia.

W obszarze prawa medycznego reprezentuję także strony w postępowaniu przed Wojewódzką Komisją do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych – na wszystkich etapach postępowania (wniosek o wszczęcie postępowania o ustalenie zdarzenia medycznego, udział w posiedzeniach komisji, sporządzenie środków zaskarżenia orzeczeń komisji).

W ramach obsługi prawnej z zakresu prawa medycznego kancelaria oferuje kompleksową opiekę profesjonalisty nad przebiegiem postępowania, którego podstawą jest zdarzenie medyczne. Adwokat Agata Skwarcz prowadzi sprawy karne, których celem jest ustalenie czy błąd medyczny zawiera znamiona przestępstwa, a jego sprawca winien ponieść odpowiedzialność karną. W tej gałęzi prawa adwokat występuje zarówno jako pełnomocnik pokrzywdzonego oraz jako obrońca podejrzanego. Duże doświadczenie pozwala także na prowadzenie spraw medycznych na gruncie prawa cywilnego. Są to sprawy z powództw o zadośćuczynienie, odszkodowanie i rentę. Bazą merytoryczną wszystkich spraw z zakresu prawa medycznego są opinie biegłych, do których profesjonalne podejście i konsultacje branżowe, pomagają uzyskać satysfakcjonujące rozstrzygnięcie.