Prawo karne w Lublinie

W zakres pomocy adwokackiej w obrębie gałęzi prawa karnego wchodzi obrona podejrzanego w obu formach postępowania przygotowawczego – w dochodzeniu i w śledztwie, a także reprezentowaniu interesów pokrzywdzonego. Skupia się ona na uczestniczeniu w czynnościach postępowania przygotowawczego – w przesłuchaniach podejrzanych, świadków, pokrzywdzonych, a także na kontakcie z zatrzymanym lub aresztowanym, i trwa aż do zakończenia tego etapu postępowania karnego – jego umorzenia lub wniesienia do sądu aktu oskarżenia. Na dalszym etapie oferuję obronę oskarżonego w postępowaniu sądowym oraz reprezentowanie pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego, udział w rozprawach, aktywność procesową obejmującą inicjatywę dowodową i pomoc w gromadzeniu materiału dowodowego. W analogicznym zakresie prowadzę także sprawy o wykroczenia jako obrońca obwinionego.

Obrona i reprezentacja pokrzywdzonego/oskarżyciela posiłkowego obejmuje także ewentualne wniesienie apelacji od wyroku sądu I instancji i udział w postępowaniu apelacyjnym. Tzw. „przymusem adwokackim” jest obłożone postępowanie kasacyjne – wniesienie kasacji od wyroku prawomocnego do Sądu Najwyższego.

W przypadku przestępstw prywatnoskargowych sporządzam prywatne akty oskarżenia i reprezentuję oskarżyciela prywatnego w postępowaniu sądowym.

Oferuję także obronę skazanego w postępowaniu wykonawczym, w tym: o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, o przerwę w wykonywaniu kary.

Posiadam także doświadczenie w postępowaniu związanym z procedurą ENA (Europejski Nakaz Aresztowania).