Kancelaria adwokacka


Dla pracowników kancelarii adwokackiej adwokat Agaty Skwarcz rzetelność i profesjonalizm są podstawą prowadzenia wszystkich spraw. Adwokat Agata Skwarcz to absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS. Jej praktyka zawodowa skupiona jest na obronie w postępowaniu karnym oraz reprezentowaniu interesów stron w postępowaniach cywilnych. Kancelaria prawna adwokat Agaty Skwarcz w Lublinie oferuje kompleksową obsługę z zakresu spraw karnych (wykonawczych, karnoskarbowych i wykroczeń) a także cywilnych, rodzinnych (rozwodów i separacji) oraz prawa pracy. Każdy klient jest traktowany indywidualnie – w zależności od rodzaju sprawy, potrzeb i oczekiwanych efektów pomocy adwokackiej.

Kancelaria odszkodowawcza


Kancelaria adwokat Agaty Skwarcz specjalizuje się również w skutecznym przeprowadzaniu postępowań odszkodowawczych. Wszyscy klienci mogą liczyć na pełne zrozumienie i profesjonalne podejście do każdej sprawy. Zapraszamy do odwiedzenia kancelarii odszkodowawczej w Lublinie, jak również jej filii w Opolu Lubelskim.

Adwokat Agata Skwarcz

Zostałam wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie uchwałą z dn. 29 maja 2013 r. po odbyciu aplikacji adwokackiej i uzyskaniu pozytywnego wyniku z państwowego egzaminu adwokackiego. Jestem absolwentką Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Wydziału Prawa i Administracji, kierunek – prawo.

W obszarze moich zawodowych zainteresowań pozostaje od czasów studiów szeroko ujmowane prawo karne, w tym karne wykonawcze, karnoskarbowe i prawo wykroczeń, a także prawo medyczne. Pracę magisterską napisałam pod kierunkiem prof. M. Mozgawy, a jej tematem było przestępstwo zabiegu medycznego bez zgody pacjenta.

Moja dotychczasowa praktyka zawodowa skupiona była na obronie w postępowaniu karnym oraz reprezentowaniu interesów stron w postępowaniach cywilnych.

apl. adw. Paulina Kostecka

apl. adw. Paulina Kostecka

W czerwcu 2015 roku ukończyłam studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Zwieńczeniem studiów było obrona pracy magisterskiej, której temat brzmiał ,,Śledztwa w sprawach zabójstw”. Praca pisana była w Katedrze Kryminalistyki i Prawa Dowodowego WPiA UMCS. Od stycznia 2016 roku odbywam szkolenie zawodowe w ramach aplikacji adwokackiej, prowadzonej przez Okręgową Radę Adwokacką w Lublinie. Moje zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień związanych z prawem karnym oraz procedurą karną, w szczególności w zakresie kryminalistyki.