Szybki kontakt
+81 563 33 33

Blog

Alimenty – jak je uzyskać? W jakiej kwocie?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy daje prawną podstawę dochodzenia roszczeń alimentacyjnych (art. 128 i nast. k.r.o.). W wymiarze praktycznym oznacza to, że dziecko, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, a także każda inna osoba będąca w niedostatku może wytoczyć powództwo o alimenty. Pozwanym w takim procesie będzie zawsze osoba, która do takiego świadczenia jest […]

Czytaj dalej

Mity dotyczące rozwodu

W poprzednim poście, poświęconym najczęściej powtarzanym przez klientów nieprawdziwym twierdzeniom dotyczącym postępowania w sprawie o rozwód, nie wyczerpałam tematu. Praktyka każdego dnia dostarcza mi nowej porcji błędnych przekonań ludzi dotyczących procesu rozwodowego, które wyjaśniam w oparciu o przepisy, zaprzeczając informacjom zaczerpniętym od znajomych, z poradników dla pań i seriali (często amerykańskich). Poniżej przedstawiam kolejne „mity […]

Czytaj dalej

Rozwód – co jest prawdą, a co mitem?

Świadcząc usługi w zakresie prawa rodzinnego bardzo często moimi klientami są małżonkowie, którzy chcą się rozwieść. Rozmowy z tymi klientami pozwoliły mi zebrać listę najczęściej funkcjonujących w przekonaniu klientów „mitów rozwodowych”, a przedstawia się ona następująco: „Mąż nie da mi rozwodu”, ewentualnie „mąż nie podpisze papierów rozwodowych” Małżonek przeciwko, któremu składamy pozew o rozwód ma […]

Czytaj dalej

Pobraliśmy się w Polsce, mieszkamy za granicą – gdzie się rozwieść?

Sytuacja Polaków mieszkających za granicą, którzy chcą się rozwieść i nie wiedzą w jakim sądzie jest obecnie codziennością. Najczęściej spotykam się z krótkim pytaniem „Czy rozwiedzie nas polski sąd?” i na to pytanie odpowiadam zadając szereg kolejnych, od których jurysdykcja polskiego sądu w sprawie o rozwód jest uzależniona. Po pierwsze – decydujące jest ustalenie obywatelstwa […]

Czytaj dalej

Czy koszty postępowania egzekucyjnego zawsze poniesie dłużnik?

Pytanie to pojawia się bardzo często w praktyce i odpowiedź na nie daje wprost art. 770 k.p.c. „Dłużnik zwraca wierzycielowi koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji […]”, co ustanawia zasadę odpowiedzialności materialnej za egzekucję po stronie dłużnika. Od zasady tej jednak ustawodawca przewidział wyjątek, a w mojej praktyce stan faktyczny był następujący: Ojciec – mój […]

Czytaj dalej