Kancelaria adwokacka w Lublinie


Adwokat Agata Skwarcz

Mieszcząca się w Lublinie kancelaria adwokacka adwokat Agaty Skwarcz oferuje kompleksową obsługę prawną z zakresu spraw karnych(wykonawczych, karnoskarbowych i wykroczeń), a także cywilnych, rodzinnych (rozwodów i separacji) oraz prawa pracy. Zakres działań obejmuje obronę, reprezentowanie interesów oraz doradztwo. Każdy klient traktowany jest indywidualnie w zależności od rodzaju sprawy, potrzeb, jak również oczekiwanych efektów pomocy adwokackiej. Podstawą prowadzenia wszystkich spraw jest rzetelność i profesjonalizm, natomiast zasadą nadrzędną budowanie zaufania klienta poprzez przestrzeganie obowiązujących zasad etyki zawodu, w tym tajemnicy adwokackiej. W zależności od potrzeb klienta możliwa jest obsługa w języku angielskim, jak również prowadzenie spraw osób pozostających za granicą. Adwokat Agata Skwarcz udziela w swojej kancelarii w Lublinie oraz w jej filii w Opolu Lubelskim porad prawnych, konsultuje treść umów oraz sporządza pisma procesowe. Obie kancelarie są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej.