Szybki kontakt
+81 563 33 33

Kategoria: Bez kategorii

Pobraliśmy się w Polsce, mieszkamy za granicą – gdzie się rozwieść?

Sytuacja Polaków mieszkających za granicą, którzy chcą się rozwieść i nie wiedzą w jakim sądzie jest obecnie codziennością. Najczęściej spotykam się z krótkim pytaniem „Czy rozwiedzie nas polski sąd?” i na to pytanie odpowiadam zadając szereg kolejnych, od których jurysdykcja polskiego sądu w sprawie o rozwód jest uzależniona. Po pierwsze – decydujące jest ustalenie obywatelstwa […]

Czytaj dalej

Czy koszty postępowania egzekucyjnego zawsze poniesie dłużnik?

Pytanie to pojawia się bardzo często w praktyce i odpowiedź na nie daje wprost art. 770 k.p.c. „Dłużnik zwraca wierzycielowi koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji […]”, co ustanawia zasadę odpowiedzialności materialnej za egzekucję po stronie dłużnika. Od zasady tej jednak ustawodawca przewidział wyjątek, a w mojej praktyce stan faktyczny był następujący: Ojciec – mój […]

Czytaj dalej