Szybki kontakt
+81 563 33 33

Kategoria: Bez kategorii

Czy koszty postępowania egzekucyjnego zawsze poniesie dłużnik?

Pytanie to pojawia się bardzo często w praktyce i odpowiedź na nie daje wprost art. 770 k.p.c. „Dłużnik zwraca wierzycielowi koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji […]”, co ustanawia zasadę odpowiedzialności materialnej za egzekucję po stronie dłużnika. Od zasady tej jednak ustawodawca przewidział wyjątek, a w mojej praktyce stan faktyczny był następujący: Ojciec – mój […]

Czytaj dalej